Laické sdružení sv. Dominika v Brně

místní společenství sv. Tomáše Akvinského

sv. Dominik

Kdo jsou laici sv. Dominika?

Dominikánský řád se za dobu svého více než sedmisetletého působení rozrostl do mnoha větví, které ve své celistvosti tvoří jednu dominikánskou řádovou rodinu. V této rodině mají již od samého počátku nezastupitelné místo také ti křesťané, kteří žijí svoje povolání ve světě, mají svoje rodiny a každodenní zaměstnání, svoje obyčejné starosti a radosti a přesto anebo snad právě proto jsou vedeni Duchem svatým k životu podle ducha a charismatu sv. Dominika. Tito bratři a sestry od nepaměti tvořili spolu s některými diecézními kněžími a jáhny tzv. Třetí řád sv. Dominika.

Pro praktický život není snad ani tak důležité, jaké označení jednotlivé výhonky III. řadu nesou v té či oné době, zda se ku příkladu v případě laiků držíme v běžné mluvě striktněnového označení Laické sdružení sv. Dominika, nebo zda preferujeme spíše tradiční název III. řád. Daleko důležitější je věrnost našemu poslání, které jsme přijali ve křtu a které dále opatřil Duch svatý pečetí sv. Dominika. Posilováni bratrským společenstvím máme vydávat svědectví především o vlastní víře. Máme být pozorní k potřebám lidí své doby a sloužit pravdě podle příkladu sv. Dominika, sv. Kateřiny Sienské a našich předchůdců, kteří ozářili život řádu a církve zvláštním způsobem.

Cesta k dominikánské profesionalitě ovšem nemůže spočívat v nějaké suché a bezduché aplikaci pravidel stanov, ale vyrůstá z jejího přijetí, jako něčeho, co nám Bůh zcela nezaslouženě poskytuje. Kdo se nesnaží otevřít pro Boží dary svoje srdce, ať nevěří, že mu stačí číst a nemít pomazání, spekulace bez zbožnosti, zkoumání bez úžasu, bádání bez jásotu, pracovitost bez úcty, věda bez lásky, pochopení bez pokory, studium bez milosti Boží, zrcadlo bez Bohem darované moudrosti (sv. Bonaventura).

podle br. Rafael - Poslání dominikánského laika

Česká dominikánská provincie Laici sv. Dominika